Λήψεις

Κατεβάστε το βοηθητικό πρόγραμμα εντοπισμού και επαναφοράς για τη συσκευή Monitoreal (για την περίπτωση βλάβης του συστήματος).

Επιλέξτε την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε να γίνει λήψη και εγκατάσταση του πιο πρόσφατου λογισμικού.