Κατεβάστε το βοηθητικό πρόγραμμα εντοπισμού και επαναφοράς για τη συσκευή Monitoreal (για την περίπτωση βλάβης του συστήματος).

Επιλέξτε την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος.

Μπορείτε να ανακτήσετε το Monitoreal Security Assistant με ένα παρεχόμενο βοηθητικό πρόγραμμα. Κατά την εκτέλεσή του, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ώστε να γίνει λήψη και εγκατάσταση του τελευταίου υλικολογισμικού. Διαφορετικά, η τρέχουσα έκδοση θα επανεγκατασταθεί. Επίσης, μην ξεχάσετε να επιτρέψετε την εκτέλεσή του ως προγράμματος στο σύστημά σας.

Get utility for Windows
Get utility for MACOS
Get utility for LINUX 64 BIT