Ενημερωμένη

v 1.0.2  12.03.20

Νέες εντολές Telegram bot:

  • /system – Πληροφορίες συστήματος. Απεικονίζονται πληροφορίες για την συσκευή, όπως Μοντέλο, Σειριακός αριθμός, Εκδοχή του λογισμικού και πληροφορίες συστήματος CPU load, RAM κ.ά
  • /logs – Κατεβάστε τα logs του συστήματος. Επιτρέπει να λάβετε αποθηκευμένα log-αρχεία του συστήματος
  • /restart – Επανεκκίνηση του συστήματος. Γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος

Αυξήθηκε η ασφάλεια της σύνδεσης με το Telegram
Διορθώθηκε η διαχείριση της ψύξης CPU
Προστέθηκαν βελτιώσεις για την αύξηση ασφαλείας της παρακολούθησης της ροής βίντεο
Διορθώθηκε η αποστολή ειδοποιήσεων camera online/offline

v 1.0.1  18.02.20

Νέες εντολές Telegram bot:

  • /camera – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κάμερας. Απενεργοποιεί όλο τον εντοπισμό των αντικειμένων και την αποθήκευση των φωτογραφιών από την επιλεγμένη κάμερα με την βοήθεια του Monitoreal. Προσέξτε, αν έχετε το DVR/NVR, σε κάθε περίπτωση θα έχει τη δυνατότητα καταγραφής των επεισοδίων από την κάμερα, αν δεν απενεργοποιείται ξεχωριστά.
  • /notify – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων. Να απενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις από την επιλεγμένη κάμερα. Θα συνεχίζεται η αναζήτηση των αντικειμένων και η αποθήκευσή τους από τον Monitoreal Assistant, τα οποία αργότερα μπορούν να ελεγχθούν από την διαδικτυακή διεπαφή του χρήστη.