Λήψεις

Κατεβάστε ένα βοηθητικό πρόγραμμα ανάκτησης για τη Monitoreal συσκευή σας (για την περίπτωση βλάβης του συστήματος).

Επιλέξτε την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος.

Μπορείτε να ανακτήσετε το Monitoreal Security Assistant με ένα βοηθητικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να γίνει λήψη και εγκατάσταση του πιο πρόσφατου λογισμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, η τρέχουσα έκδοση θα επανεγκατασταθεί. Επίσης, μην ξεχάσετε να ρυθμίσετε την επιλογή την εκτέλεση του ως προγράμματος στο σύστημά σας.